Yer Altı Suyu Arama

Yer Altı Suyu Arama

Yer Altı Suyu Arama

Yeraltı suyunu doğru bir şekilde bulmak ve suyun derinliğini, miktarını ve kalitesini belirlemek için çeşitli teknikler kullanılmalı ve kaynağın planlanması ve yönetimi için önemli olan hidrolojik ve jeolojik özellikleri belirlemek için bir hedef alan kapsamlı bir şekilde test edilmeli ve çalışılmalıdır. Manzara, hidroloğa sığ yeraltı sularının oluşumu hakkında ipuçları verebilir. Büyük miktarlarda sığ yeraltı suyu koşulları, vadilerin altında tepelerin altından daha uygundur.


Bazı bölgelerde örneğin kurak Güneybatı'nın bazı kısımlarında - pamuk ağaçları veya söğütler gibi "su seven" bitkilerin varlığı sığ ila orta derinlikte yeraltı sularının varlığına işaret eder. Suyun yüzeyde kaynak , sızıntı, bataklık veya göl olarak bulunduğu alanlar büyük miktarlarda veya kullanılabilir kalitede olmasa da yeraltı suyunun varlığını yansıtır.