Jeolojik Araştırma

Jeolojik Araştırma

Jeolojik Araştırma

Bir jeolojik etüt sistematik araştırmadır jeoloji oluşturarak amacıyla toprağa belirli bir parçasının altında jeolojik harita veya modeli oluşturur. Jeolojik etüt , hava fotoğrafçılığı ve uydu görüntüleri gibi jeofizik tekniklerin ve uzaktan algılama yöntemlerinin kullanımına kadar, yüzeyleri ve yer şekillerini inceleyen geleneksel gezinti anketinden, elle sondaj ve makineyle çalıştırılan sondajlar gibi müdahaleci yöntemlere kadar teknikler kullanır. Bu tür araştırmalar, jeolojik envanteri korumak ve ulusun yararına yer bilimleri bilgisini geliştirmek için eyalet, il veya ulusal jeolojik araştırma kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilir.


Bir jeolojik araştırma haritası, tipik olarak, jeolojik birimlerin incelenen kapsamını ve sınırlarını, noktalardaki bilgiler ve çizgiler ile birlikte bir topografik harita üzerinde üst üste getirir. Jeolojik araştırma kuruluşları tarafından oluşturulan haritalar ve raporlar genellikle yüzeye yakın kaya birimlerinin uzamsal modellerinin oluşturulmasında coğrafi sürekliliği ve bütünlüğü amaçlamaktadır.