Jeofizik Etüt

Jeofizik Etüt

Jeofizik, Dünya'nın fiziği ve yapısının matematiksel ve fiziksel yöntemler kullanılarak incelenmesidir. Bu, minerallerin ve kayaların mikroskobik özelliklerinin anlaşılmasından depremler ve iklim gibi küresel süreçlerin anlaşılmasına kadar her şeyi içerir. Bir bilim alanı olarak jeofizik, dünyanın özellikleri ve fiziksel süreçleri hakkındaki bilgimizi artırmada önemli bir rol oynamıştır.


İşte en Toprak Bilimi Bölümü , Jeofizik Araştırma Grubu öncelikle yeryüzünde ve dünya yüzeyindeki gerçekleşecek süreçlere odaklanmaktadır. At Jeofizik Enstitüsü , odak süreçleri ve atmosfer ve deniz özelliklerine daha fazladır.


Jeofizikte sıkça kullanılan ve ayaklarımızın altındaki toprağın haritalanmasına öncülük eden bir yöntem, sismik veri toplama olarak adlandırılır. Sismik veriler, tıbbi ultrasonda olduğu gibi aynı prensiplere dayalı olarak elde edilir. Genellikle basınç dalgaları toprağa gönderilir. Bu dalgalar daha sonra yeraltındaki jeolojik tabakalar arasında sınırlarla karşılaştıklarında yüzeye geri yansıtılır. Dünyanın yüzeyindeki alıcılar yansıyan dalgaları kaydeder ve ayağımızın altında dünyanın nasıl göründüğünün bir görüntüsünü elde ederiz.


Sismik veri toplamaya ek olarak, jeofizikçiler dünyanın yapısını haritalamak ve anlamak için çeşitli gravimetrik, elektriksel, elektromanyetik ve manyetik yöntemler de kullanırlar. Depremler ayrıca bize küresel Dünya yapısı hakkında bilgi sağlar. Yeraltındaki yapılar görüntüleme yöntemleriyle haritalandıktan sonra, jeofizikçiler bu yapıları şekillendiren süreçleri matematiksel ve sayısal modeller kullanarak tanımlayabilirler.