Hidrolojik Etüt

Hidrolojik Etüt

Hidrolojik Etüt

Hidroloji, kara yüzeyinde ve yüzeye yakın toprak ve kayalarda depolanan veya taşınan suyun miktarı ve kalitesinin incelenmesidir.


Bir havzanın hidrolojik tepkisi, iklim, bitki örtüsü, drenaj, toprak ve arazi kullanımının bir kombinasyonu ile kontrol edilir.


Kendini işine adamış hidrologlarımız ve mühendislerimiz, sel riski ve drenaj değerlendirmelerimizin bir parçası olarak gerçekleştirilen ayrıntılı hidrolojik değerlendirmeler sağlama konusunda deneyime sahiptir. Bunlar, yüzey akışına katkıda bulunan havza alanlarının kapsamını ve su yolları ve drenaj sistemlerindeki akışları belirlemek için topografik bilgiler, saha araştırmaları, hidrolojik veriler, akış araştırmaları, yağış verileri, jeolojik bilgiler ve diğer tarihi verilerin bir kombinasyonunu kullanır.


Sağlayabileceğimiz önemli kurum içi Hidrolojik Çalışmalar;


Havza Analizi

Havza Akışları

Yağış Analizi

Hidrojeoloji

Yerüstü akış / Yüzey Akışı Değerlendirmesi

Su Yolu Hidroliği

Sel Risk Değerlendirmesi

Drenaj Etki Değerlendirmesi