Jeofizik Etüt

Jeofizik araştırma, mekansal çalışmalar için jeofizik verilerin sistematik olarak toplanmasıdır. Jeofizik sinyallerin saptanması ve analizi, Jeofizik sinyal işlemenin çekirdeğini oluşturur.


Jeofizik Etütlerimiz Sakarya ilinde gerçekleştirilmektedir. Jeofizik etüt merkezlerimiz sayesinde yerin yani toprağın incelemesi daha kolaylaşmaktadır ve jeofizik etütlerimiz süreden de çok kısmaktadır.