Sakarya Yer Altı Su Arama

Yeraltı suyu araştırması , hidrolojik döngüyü anlamak, yeraltı suyu kalitesini bilmek ve akiferlerin doğasını, sayısını ve türünü belirlemek için...

Jeolojik Etüt Hizmetleri

Bir jeolojik etüt olduğu sistematik soruşturma jeoloji bir yaratma amacıyla toprağa belirli bir parçasının altında jeolojik harita veya modeli...

Sakarya Maden Arama

Maden arama , çevredeki kayalarda barındırılan herhangi bir mineralizasyonun kanıtını arama sürecidir. Genel ilke, birkaç yerden jeolojik bilgi pa....

Jeofizik Etüt

Jeofizik araştırma, mekansal çalışmalar için jeofizik verilerin sistematik olarak toplanmasıdır. Jeofizik sinyallerin saptanması ve analizi, Jeofizik sin...

Sakarya Hidrolojik Etüt

Yeraltı suyu seviyelerini, kimyasal kaliteyi ve hidrolik özellikleri belirlemek için Hidrojeolojik Etütler yapılır. Yeraltı suyu modelleme paketleri da...

Jeolojik Araştırma Nedir ?

Jeoloji , Dünya'nın yüzeyindeki ve altındaki yapısını ve bu yapıyı şekillendiren süreçleri tanımlar. Bu araçları birleştirerek, jeologlar bir bütün olar....

Sakarya Derin Kuyu Sondajı

Kuyu sondajı , yer altı suyu , tuzlu su, doğal gaz veya petrol gibi doğal bir kaynağın çıkarılması için, yüzeyden bir yer altı rezervuarına bir sıvının enje....

Sakarya Su Sondajı

Manuel delme yöntemlerinin basit aletlere, büyük çalışma ekiplerine, sıkı çalışma ve sabra dayandığı yerlerde, mekanik delme yöntemleri kaya ve sert to....

Sakarya Sondaj Fiyatları

Kuyu sondaj kulesi, kamyonla bir şantiyeye getirilmesi ve kuyunun kazılacağı şantiyede yerine konması gereken büyük bir ekipmandır. Sondaj ku....

Sakarya Sondaj Firmaları

Su Sondaj, daha önce sondaj deliğini açık ve sabit tutan ani bir basınç kaybına neden olur . Bu, sondaj deliğinin veya uca yakın formasyon...

Kuyu Sondajı

Sondaj, yeraltı suyu, tuzlu su, doğalgaz veya petrol gibi doğal kaynakları çıkarmak, yüzey sıvılarını yer altı rezervuarlarına enjekte etmek veya kuy...

Adapazarı Sondaj Firmaları

Sondaj işlemleri, sert maddelerde döndürülerek veya art arda darbelerle delikler açmak için kenarlı veya sivri uçlu bir makine kullanılmak...